Fri 04/08/2022 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Pocatello, OK Ward Park 4:30p 6:00p  HS Boys Varsity Game Jackson   CN 
6:00p 7:30p  Boys JV Game Jackson   CN 
 Sat 04/09/2022 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Pocatello, OK Ward Park 4:00p 5:30p  HS Boys Varsity Game Wood River   CN